تحلیل بخش جراحي

تحلیل بخش جراحي

تحلیل بخش جراحي

تحلیل بخش جراحي

تعريف موقعيت و عملكرد ريزفضا ها و تناسبات فضايي ويژگي ها ارتباطات چيدمان فضايي بلوك جراحي بیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسان ها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همواره با تکامل و …

استانداردهای مختلف بخش جراحی Archives – پارس دیسا

۶ خرداد ۱۳۹۲ – آموزش های معماری · آموزش اسکیس · آموزش راندو · آموزش نرم افزارهای معماری · آموزش وی ری · سایر آموزش ها · جزوات و تمرینات دروس معماری · ظوابط و استانداردها · کروکی · سایر آموزش ها · انواع سازه ها · سازه بتنی · سازه چادری · سازه فلزی · سایر سازه ها · بررسی و تحلیل معماری · آشنایی با بزرگان معماری · معماران ایرانی · معماران خارجی …

دانلود پاورپوینت تحلیل بخش جراحی زنان و زایمان – شهر معماران …

۱۵ آبان ۱۳۹۴ – دانلود ۷۳ صفحه پاورپوینت در ارتباط با تحلیل بخش جراحی زنان و زایمان به صورت کامل همراه با عکس و توضیحات. بخش جراحی زنان و زایمان. —تعریف. —اهمیت. —خدمات زایمان در بیمارستان. —عملکرد فضاهای بخش اعمال زایمان. —ارتباط بخش اعمال زایمان با سایر بخش های زایمان. —شرایط مناسب محیط مادران. —مخاطبین.

[PDF]ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣﻲ

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . 1. -3(. ﺗﻤﺎﻡ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣﻲ،. ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ. ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪ . )2. ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣﻲ …… ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﭘﺎﻳﺶ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 23). ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. 23. -1(. ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

[PDF]تحلیلی بر هزينه اعمال جراحی الکتیو لغو شده در … – …

توسط میر محمدی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
۱۲ بهمن ۱۳۹۲ – آزمون های استنباطی (تست دقیق فیشر) در سطح معنی داری تحلیل گردید. یافته های پژوهش: از ۲۴۰ مورد عمل جراحی لغو شده بیشترین دلیل لغو مربوط به وضعیت بالینی بیمار در بخش جراحی. چشم (۱۸ درصد) بود و مجموع کل هزینه های تحمیل شده ۳۲۰ میلیون ریال بود که بیشترین هزینه مربوط به دستمزد پرسنل و. پزشکان با …

تحلیلی بر هزینه اعمال جراحی الکتیو لغو شده در بیمارستان …

توسط میر محمدی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
هدف از این مطالعه محاسبه هزینه تمام شده اعمال جراحی الکتیو لغو شده بر اساس روش تحلیل هزینه . … یافته های پژوهش: از 240 مورد عمل جراحی لغو شده بیشترین دلیل لغو مربوط به وضعیت بالینی بیمار در بخش جراحی چشم(18 درصد) بود و مجموع کل هزینه های تحمیل شده 320 میلیون ریال بود که بیشترین هزینه مربوط به دستمزد پرسنل و پزشکان …

[PDF]کلیاتی در مورد استانداردهای اعتبار بخشی بخش جراحی

ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎردرﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ. ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻔﺖ. : *. دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري وﻣﺪرك. RN. ،. ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ. ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر. ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﯿﻢ …. ﺑﺨﺶ ،. ﯾﮏ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ. درﻣﺎﻧﯽ، در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن،. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ وﮔﺰارش ﺧﻄﺎﻫﺎ. ﺑﻪ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ …

بخش جراحی مردان- بخش 5

بخش جراحی مردان (بخش 5). بخش 5 در طبقه سوم ساختمان بيمارستان خاتم در ضلع شمال غربي و در مجاورت بخش هاي 4 ،6A و 6B واقع شده كه دارای 17 تخت بستری بوده كه از اين تعداد 8 اتاق دو تخته و يك اتاق يك تخته مي باشد. تجهيزات بالاي هر تخت شامل كنسولي است كه داراي فلومتر Oxygen براي هر تخت، يك ساكشن مشترك براي دو تخت، محل …

تحلیل و بررسی – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم …

صدای شما · فرم انتقادات و پیشنهادات · شماره تماس های مجموعه · واحد بیماران بین الملل بیمارستان. سرویس های پزشکی. بخش ها. معرفي بخش LTM · بخش دي كلينيك · بخش نوزادان · بخش دیالیز · بخش B6 · بخش جراحی مردان- بخش 5 · بخش جراحي قلب مردان- بخش 1 · بخش جراحي قلب زنان- بخش 2 · بخش جراحي زنان دو- 3B · بخش جراحي زنان يك-3A …

بیمارستان پارس – بخش جراحی 4

بخش جراحی 4. بخش جراحی ۴ واقع در طبقه ی چهارم بیمارستان و روبروی بخش های ICU و انکولوژی می باشد. این بخش دارای ۱۰ اتاق دوتخته و سه اتاق تک تخته و دارای دو ایستگاه پرستاری می باشد و پزشکان جراح عمومی، متخصص چشم، متخصص ارتوپدی، متخصص اورولوژی، جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات و پزشکان داخلی به به بیماران …

طراحی محتوای اطلاعاتی برای ثبت دلایل لغو اعمال جراحی در …

توسط احمدیان – ‏2014
در بخش اول، کلیه پرونده‌های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شفا که در یک بازه زمانی 6 ماهه، کد لغو عمل جراحی بر اساس ICD-10 به آنها اختصاص داده شده بود، بررسی شد. داده‌ها با استفاده از چک‌ لیست پژوهشگر-ساخته گردآوری و با نرم‌افزار SPSS.v18 تجزیه و تحلیل شد. بخش دوم، مطالعه مروری مقالاتی است که دلایل لغو عمل را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *